corona

De informatie op deze pagina's komt in de plaats van een protocol en is voor HVA geldend.

Hier proberen we met een onderverdeling verduidelijking te bieden.

De informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Kijk daarom voor elk bezoek of je de actuele informatie nog kent. 

Laatste update 15 september 2021, de info is zo geschreven dat herkenbaar is wat tot 25 september geldt en ook wat vanaf 25 september geldt